KYRKOVALET DEN 17 SEPTEMBER 2017

 

KYRKAN ÖVER PARTIERNA


Kyrkan över partierna är en lokal grupp med kandidater från Märsta pastorats fyra församlingar.

De senaste tolv åren har vi ingått i majoriteten i pastoratet. Som grupp har vi funnits sedan 1970-talet.

Vi ställer inte upp i val till stift och kyrkomöte. Därför kan vi fokusera på våra lokala intressen utan några centrala direktiv.

 

            

 

Kyrkan över partierna vill …

Förmedla och utveckla vår kristna tro och kyrkans musikliv.

 

Vi vill förmedla våra kristna värderingar och kulturarv till nya generationer. Kyrkans gudstjänster, musik- och körverksamhet utgör viktiga mötesplatser.

 

Underhålla och bevara våra kyrkor.

 

Det är viktigt att underhålla och bevara våra kyrkor och göra dem tillgängliga.

 

Arbeta för en utbyggd barn-, ungdoms- och familjeverksamhet.

 

Vi vill verka för ett rikt och varierat utbud för barn och ungdomar.

De är kyrkans nutid och framtid. Kunskap om kristen tro från barn- och ungdomsåren ger en god grund för hela livet. I kyrkans ungdomsarbete

får de unga känna delaktighet och ansvar. Vi vill verka för att utbudet av verksamheter för familjer utvecklas.

Utveckla kyrkans diakoniverksamhet.

 

Vi vill bevara och utveckla diakonin i pastoratet. Kyrkans diakoni behövs för att hjälpa människor i svårigheter och kriser. Diakonin fyller ett behov som ett medmänskligt komplement till samhällets skydd och är en viktig del av den sociala grundtryggheten. Inom diakonin blir människor sedda, hörda och bekräftade. Vi vill verka för att kyrkans krisberedskap vid lokala och nationella kriser utvecklas.

 

Aktivt arbeta för vår gemensamma miljö.

 

Vi vill ta ansvar för den värld vi lever i. Därför är det viktigt att Märsta pastorat arbetar för vår miljö. Det är viktigt att kyrkan värnar skapelsen genom att verka för en hållbar utveckling, där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar.

 

Verka för alternativa gravskick på våra kyrkogårdar.

 

Det är viktigt att olika gravskick kan erbjudas på våra kyrkogårdar för alla boende i pastoratet.

 

Bevara Svenska kyrkan som en öppen demokratisk folkkyrka.

 

Vi värnar alla människors lika värde. Vi har kandidater från alla fyra församlingar i pastoratet. Det gör att vi kan värna om varje församlings utveckling och särart. Vi vill fortsätta att utveckla det ekumeniska samarbetet med andra kristna kyrkor utifrån vår gemensamma värdegrund.

 

Eftersträva en oförändrad kyrkoavgift under mandatperioden.

 

Kyrkan över partierna anser att eventuellt minskade inkomster i första hand ska mötas med ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Vi vill uppmuntra ideella insatser i våra församlingar. Vi vill samverka och samordna tjänster med grannpastoraten.

 

 

Här är några av oss i Kyrkan över partierna, fler hittar du på valsedeln!

 

Kyrkan över partierna har bland annat genomfört …

 

Alla församlingar:
Utökad caféverksamhet med ökat öppethållande i samtliga församlingar

Utökad lägerverksamhet för barn, ungdomar och familjer

Husby-Ärlinghundra församling:
Ny prisbelönt ceremonilokal för t.ex. borgerliga begravningar

Husby kapell med nytt bårhus

Utökat antal askgravplatser

Valsta församling:
Secondhand-butik

Norrsunda församling:
Renovering av Norrsunda kyrka (Vallstanäskoret)

Fritidsverksamhet för Råbergsskolans elever under renoveringen av skolan

 

Skepptuna församling:
Renoverat Skepptuna pastoratsgård

Byggt ny lägergård

 

Kyrkan över partierna planerar för …

 

·       Utbyggnad av Märsta kyrka och församlingshem

·       Invändig renovering av Husby-Ärlinghundra kyrka

·       Utveckla Skepptuna pastoratsgård och trädgård

·       Fortsatt energi- och miljöanpassning i våra fastigheter bl.a. solpaneler

·       Askgravlund vid Skånela kyrkogård

·       Vidareutveckling av Husby-Ärlinghundra kyrkogård

·       Ombyggnad av kök i Rosersbergs församlingsgård och
Valsta diakonicentrum

 

Din röst är viktig!

·       Ditt val bestämmer vilka som ska föra din talan i Märsta pastorat.

·       De förtroendevalda beslutar om kyrkans verksamhet och ekonomi.

·       Observera att i kyrkovalet kan du rösta när du fyllt 16 år!

 

KYRKAN ÖVER PARTIERNA

 

Här ser du våra kandidater Kyrkofullmäktigevalet 2017:

1. Christer Westling

Husby-Ärlinghundra församling

2. Annika Strömquist-Tarrodi

Valsta församling

3. Rune Holmberg

Norrsunda församling

4. Bengt Larsson

Husby-Ärlinghundra församling

5. Gunilla Karlsson

Norrsunda församling

6. Gunilla Ahlman

Husby-Ärlinghundra församling

7. Margareta Bärlund

Valsta församling

8. Christian Thomsen

Norrsunda församling

9. Christina Ohlsson

Husby-Ärlinghundra församling

10. Gunilla Haegermark

Norrsunda församling

11. Lilian Eriksson

Skepptuna församling

12. Dolly Kündig

Husby-Ärlinghundra församling

13. Arn Linder

Valsta församling

14. Åke Ossmark

Husby-Ärlinghundra församling

15. Marianne Holmberg

Norrsunda församling

16. Josef Güven

Valsta församling

17. Maya Eriksson

Norrsunda församling

18. Monica Rostö

Skepptuna församling

19. William Pyk

Norrsunda församling

20. Anne Egnell

Husby-Ärlinghundra församling

21. Aznif Yucel

Valsta församling

22. Bo Ohlsson

Husby-Ärlinghundra församling

23. Britta Utbult-Pålsson

Husby-Ärlinghundra församling

24. Ulf Lindqvist

Norrsunda församling

25. Britt Ekberg

Skepptuna församling

26. Christine Rinman

Norrsunda församling

27. Inger Eriksson

Husby-Ärlinghundra församling

28. Carl Lindvall

Norrsunda församling

29. Ingegerd Penn

Skepptuna församling

30. Anders Wennerblom

Valsta församling

31. Owe Karlsson

Norrsunda församling

32. Inga Matsson

Skepptuna församling

33. Pia Sandberg

Norrsunda församling

34. Inga-Lisa Paulsson

Husby-Ärlinghundra församling

35. Gill Brodin

Norrsunda församling

36. Anders Eriksson

Skepptuna församling

37. Eva Danielsson

Norrsunda församling

38. Zakarias Güven

Valsta församling

39. Anna-Karin Falk

Norrsunda församling

40. Bosse Andersson

Husby-Ärlinghundra församling

41. Joakim Brodin

Norrsunda församling

 

För mer information:

Kyrkoval 2017 Märsta Pastorat

Vad tycker nomineringsgrupperna?

Vilka kan jag rösta på?

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan i Märsta