Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hem

Vårt program

Våra kandidater

Kontakt

En kyrka för dig!


 

 

 

Husby-Ärlinghundra (Märsta, Odensala, Husby)
Valsta (Valsta, Steninge, Steningehöjden)

Norrsunda (Rosersberg, Skånela)
Skepptuna (Skepptuna, Lunda, Vidbo)

 

 

Rösta i kyrkovalet 19 september!

 

Rösta på Kyrkan över partierna för att få:

● Stor satsning på verksamhet för barn och unga

● Ett varierat utbud som passar dig

● Mer kör, musik och kultur

● Renoverade och underhållna kyrkor

● Ett aktivt miljöarbete. Hela pastoratet ska miljödiplomeras

● Ökat nyttjande av läger/konferensgården Skepptuna prästgård

 

 

En kyrka för dig!
Kyrkan ska vara en naturlig del för människor i vardagen. Alla är välkomna och betydelsefulla oavsett ålder och livssituation. Alla människors lika värde är en självklarhet. Ett rikt utbud ska erbjudas både på dagtid och kvällstid i de fyra församlingarna.


Barn, unga och familjer främjas
Barn och unga ska i grupperna få påverka, känna delaktighet och träna på att ta ansvar. Aktiviteter sätts i centrum t.ex. läxläsning, bokklubb, matlagning och språkcafé.


Körer, musik och kultur får mer utrymme
Kyrkans kör-, musik- och kulturverksamhet bör utvecklas. Den ger stimulans, utbildning och avkoppling för både åhörare och utövare. Det ska finnas kör- och musikverksamhet i alla församlingarna.

Diakonala verksamheten stärks
Kyrkan ska hjälpa människor i sorg, ensamhet, sjukdom och utanförskap. Det är viktigt att alla får kännedom om att kyrkan erbjuder en miljö där man blir sedd, hörd och älskad.

Miljö- och klimatarbete är nödvändigt
En hållbar utveckling av miljön och klimatet, där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar ska genomsyra all verksamhet i kyrkan. Vi kräver att Märsta pastorat miljödiplomeras och arbetar i enlighet med Agenda 2030.


Olika andakter, mässor och gudstjänster ska finnas

Genom bredd och variation i gudstjänstlivet kommer fler att känna sig hemma i kyrkan t.ex. Taizé, meditation och pilgrimsvandringar.

 

Utbildning och samtal om kristen tro ger kunskap

Det är viktigt att förstå kyrkans budskap, värderingar och traditioner. Samtal och utbildning ska finnas i de fyra församlingarna. Det gör det möjligt att föra den kristna tron och berättelserna om Jesus vidare till nya generationer.

 

Våra kyrkor ska användas och vårdas

Rikt utbud i kyrkorna får människor att hitta till dem och öka
kunskapen om dem. Kyrkorna utgör en kulturskatt som ska vårdas

 

 

Graphical user interface, text

Description automatically generated
Vi är en oberoende grupp med borgerlig värdegrund som jobbat för
kyrkans medlemmar i över 40 år. Vi har som enda nomineringsgrupp
i Märsta pastorat flera representanter från alla fyra församlingarna.
Många av oss deltar aktivt i församlingarnas arbete som
volontärer, kyrkvärdar och guider i kyrkorna.